Op de hoogte blijven met online nascholingen (vaak gratis): 

www.nextgenu.org NextGenU.org is your portal to the world’s first free, accredited, higher education.


mednet scholing

 

 

 

Medscape scholing

 

 

 

 

 


CME Academy CME-Academy is een platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen. De nascholingen zijn gemaakt door experts op het betreffende vakgebied en zijn actueel en compleet. VOOR WIE IS CME-ACADEMY? Huisartsen en medisch specialisten werkzaam in een ziekenhuis.